Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 07:27
kontakt
TESGAS
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26 918,00 41 059,00
52,5%
43 455,00
5,8%
51 455,00
18,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 222,00 2 546,00
108,3%
2 081,00
-18,3%
1 802,00
-13,4%
Zysk (strata) brutto 1 224,00 2 522,00
106,0%
2 050,00
-18,7%
2 021,00
-1,4%
Zysk (strata) netto 1 008,00 2 588,00
156,7%
1 334,00
-48,5%
1 681,00
26,0%
Amortyzacja 1 343,00 1 453,00
8,2%
1 527,00
5,1%
1 576,00
3,2%
Aktywa 94 992,00 101 530,00
6,9%
112 871,00
11,2%
116 816,00
3,5%
Kapitał własny 70 734,00 76 238,00
7,8%
77 853,00
2,1%
78 456,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,23 6,72
7,8%
6,86
2,1%
6,91
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,23
156,2%
0,12
-48,2%
0,15
25,4%