Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:58
kontakt
INVISTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów -6 436,00 42,00
---
6 383,00
15 097,6%
6,00
-99,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -151,00 3,00
---
368,00
12 166,7%
-91,00
---
Zysk (strata) brutto -151,00 -6,00
---
413,00
---
-91,00
---
Zysk (strata) netto 479,00 -6,00
---
413,00
---
-91,00
---
Amortyzacja 14,00 1,00
-92,9%
8,00
700,0%
0,00
---
Aktywa 25 395,00 24 178,00
-4,8%
24 287,00
0,5%
23 899,00
-1,6%
Kapitał własny 16 573,00 15 369,00
-7,3%
15 783,00
2,7%
15 691,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,15 1,06
-7,2%
1,09
2,6%
1,08
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,00
---
0,03
---
-0,01
---