Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 05:56
kontakt
ALUMAST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 884,00 3 815,00
32,3%
6 265,00
64,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -596,00 -727,00
---
-556,00
---
Zysk (strata) brutto -617,00 -870,00
---
-600,00
---
Zysk (strata) netto -634,00 -865,00
---
-597,00
---
Amortyzacja 160,00 163,00
1,9%
169,00
3,7%
Aktywa 16 091,00 16 953,00
5,4%
20 365,00
20,1%
Kapitał własny 6 223,00 5 357,00
-13,9%
9 167,00
71,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,79 0,68
-13,9%
0,81
18,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,11
---
-0,05
---