Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 18:28
kontakt
EMUZYKA
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 45 895,00 136 813,00
198,1%
228 520,00
67,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 410,00 5 647,00
65,6%
4 738,00
-16,1%
Zysk (strata) brutto 3 459,00 1 508,00
-56,4%
442,00
-70,7%
Zysk (strata) netto 2 880,00 494,00
-82,8%
-703,00
---
Amortyzacja 1 048,00 5 291,00
404,9%
5 986,00
13,1%
Aktywa 23 077,00 72 222,00
213,0%
73 981,00
2,4%
Kapitał własny 12 212,00 38 403,00
214,5%
37 700,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,62 2,71
66,9%
2,66
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,04
-90,9%
-0,05
---