Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 20:47
kontakt
EMUZYKA
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 45 895,00 59 026,00
28,6%
65 045,00
10,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 410,00 4 781,00
40,2%
5 214,00
9,1%
Zysk (strata) brutto 3 459,00 4 502,00
30,2%
5 142,00
14,2%
Zysk (strata) netto 2 880,00 3 463,00
20,2%
4 136,00
19,4%
Amortyzacja 1 048,00 1 217,00
16,1%
1 462,00
20,1%
Aktywa 23 077,00 53 802,00
133,1%
61 495,00
14,3%
Kapitał własny 12 212,00 41 373,00
238,8%
45 509,00
10,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,62 2,92
79,8%
3,21
10,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,24
-36,0%
0,29
19,2%