Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.19, godz. 15:17
kontakt
EMUZYKA
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 42 158,00 42 158,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 104,00 1 104,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -279,00 -279,00
---
Zysk (strata) netto -482,00 -482,00
---
Amortyzacja 1 592,00 1 592,00
0,0%
Aktywa 80 591,00 98 331,00
22,0%
Kapitał własny 22 153,00 38 607,00
74,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,56
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---