Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 13:49
kontakt
EMUZYKA
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 43 280,00 108 882,00
151,6%
83 934,00
-22,9%
83 934,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 164,00 2 779,00
1 594,5%
1 761,00
-36,6%
1 761,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -1 715,00 641,00
---
-881,00
---
-881,00
---
Zysk (strata) netto -2 057,00 204,00
---
-1 246,00
---
-1 246,00
---
Amortyzacja 798,00 2 985,00
274,1%
3 197,00
7,1%
3 197,00
0,0%
Aktywa 74 374,00 98 331,00
32,2%
80 591,00
-18,0%
98 331,00
22,0%
Kapitał własny 35 853,00 38 607,00
7,7%
22 153,00
-42,6%
38 607,00
74,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,53 2,73
7,7%
1,56
-42,6%
1,56
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 0,01
---
-0,09
---
-0,09
---