Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:47
kontakt
EMUZYKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 895,00 14 867,00
15,3%
18 655,00
25,5%
16 067,00
-13,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 015,00 1 294,00
27,5%
1 594,00
23,2%
1 230,00
-22,8%
Zysk (strata) brutto 972,00 1 252,00
28,8%
1 499,00
19,7%
1 215,00
-18,9%
Zysk (strata) netto 787,00 1 000,00
27,1%
1 195,00
19,5%
998,00
-16,5%
Amortyzacja 310,00 311,00
0,3%
304,00
-2,3%
370,00
21,7%
Aktywa 50 776,00 51 592,00
1,6%
53 802,00
4,3%
51 758,00
-3,8%
Kapitał własny 39 386,00 40 386,00
2,5%
41 373,00
2,4%
42 371,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,78 2,85
2,5%
2,92
2,5%
2,99
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,07
26,8%
0,08
18,3%
0,07
-15,5%