Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 07:13
kontakt
EMUZYKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 067,00 16 655,00
3,7%
15 911,00
-4,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 230,00 1 212,00
-1,5%
1 140,00
-5,9%
Zysk (strata) brutto 1 215,00 1 146,00
-5,7%
1 219,00
6,4%
Zysk (strata) netto 998,00 921,00
-7,7%
983,00
6,7%
Amortyzacja 370,00 353,00
-4,6%
363,00
2,8%
Aktywa 51 758,00 54 763,00
5,8%
56 231,00
2,7%
Kapitał własny 42 371,00 43 292,00
2,2%
44 275,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,99 3,06
2,2%
3,13
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,06
-8,5%
0,07
6,2%