Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 16:46
kontakt
MAKOLAB
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 48 579,00 54 489,00
12,2%
69 143,00
26,9%
72 298,00
4,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 597,00 2 280,00
-59,3%
4 248,00
86,3%
4 080,00
-4,0%
Zysk (strata) brutto 5 936,00 2 261,00
-61,9%
4 839,00
114,0%
2 928,00
-39,5%
Zysk (strata) netto 4 766,00 1 740,00
-63,5%
3 664,00
110,6%
2 174,00
-40,7%
Amortyzacja 1 351,00 1 505,00
11,4%
1 332,00
-11,5%
1 296,00
-2,7%
Aktywa 32 126,00 32 144,00
0,1%
38 187,00
18,8%
36 902,00
-3,4%
Kapitał własny 21 039,00 21 172,00
0,6%
24 347,00
15,0%
25 822,00
6,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,01 3,03
0,6%
3,48
15,0%
3,70
6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,68 0,25
-63,5%
0,52
110,4%
0,31
-40,6%