Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 19:07
kontakt
MAKOLAB
Kwartalne skonsolidowane
  
Przychody ze sprzedaży produktów BRAK DANYCH
Zysk (strata) na działalności operacyjnej BRAK DANYCH
Zysk (strata) brutto BRAK DANYCH
Zysk (strata) netto BRAK DANYCH
Amortyzacja BRAK DANYCH
Aktywa BRAK DANYCH
Kapitał własny BRAK DANYCH
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) BRAK DANYCH
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) BRAK DANYCH