Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 19:11
kontakt
MAKOLAB
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 25 583,00 32 827,00
28,3%
38 698,00
17,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 968,00 1 866,00
92,8%
3 204,00
71,7%
Zysk (strata) brutto 835,00 2 189,00
162,2%
2 387,00
9,0%
Zysk (strata) netto 716,00 1 601,00
123,6%
1 854,00
15,8%
Amortyzacja 764,00 650,00
-14,9%
699,00
7,5%
Aktywa 30 335,00 33 164,00
9,3%
37 620,00
13,4%
Kapitał własny 20 148,00 22 284,00
10,6%
25 503,00
14,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,88 3,19
10,6%
3,65
14,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,23
122,3%
0,26
15,7%