Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 00:31
kontakt
LUG
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 182 735,00 203 919,00
11,6%
239 968,00
17,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 038,00 4 352,00
-56,6%
8 446,00
94,1%
Zysk (strata) brutto 8 636,00 1 496,00
-82,7%
3 456,00
131,0%
Zysk (strata) netto 6 912,00 4 407,00
-36,2%
3 087,00
-30,0%
Amortyzacja 9 739,00 10 245,00
5,2%
11 333,00
10,6%
Aktywa 156 480,00 205 315,00
31,2%
201 399,00
-1,9%
Kapitał własny 53 670,00 60 692,00
13,1%
63 355,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,46 8,43
13,1%
8,80
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,96 0,61
-36,2%
0,43
-29,9%