Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 23:31
kontakt
LUG
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 900,00 1 900,00
0,0%
1 900,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 560,00 518,00
-7,5%
-1 254,00
---
Zysk (strata) brutto 706,00 553,00
-21,7%
-531,00
---
Zysk (strata) netto 467,00 391,00
-16,3%
-619,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 35 514,00 35 958,00
1,3%
35 160,00
-2,2%
Kapitał własny 34 968,00 35 359,00
1,1%
34 740,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,86 4,91
1,1%
4,83
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,05
-16,9%
-0,09
---