Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 21:57
kontakt
CIGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 237,00 15 787,00
40,5%
15 787,00
0,0%
9 339,00
-40,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 354,00 6 732,00
54,6%
6 732,00
0,0%
-4 549,00
---
Zysk (strata) brutto 5 230,00 8 279,00
58,3%
8 279,00
0,0%
-3 748,00
---
Zysk (strata) netto 4 135,00 8 810,00
113,1%
8 810,00
0,0%
-3 603,00
---
Amortyzacja 1 587,00 1 733,00
9,2%
1 733,00
0,0%
1 148,00
-33,8%
Aktywa 163 935,00 170 660,00
4,1%
170 660,00
0,0%
178 918,00
4,8%
Kapitał własny 135 457,00 144 792,00
6,9%
144 792,00
0,0%
141 759,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,74 0,79
6,9%
0,79
0,0%
0,78
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,05
108,7%
0,05
0,0%
-0,02
---