Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:04
kontakt
CIGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 38 623,00 26 809,00
-30,6%
19 130,00
-28,6%
11 237,00
-41,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 911,00 6 700,00
-62,6%
6 156,00
-8,1%
4 354,00
-29,3%
Zysk (strata) brutto 17 594,00 8 641,00
-50,9%
6 761,00
-21,8%
5 230,00
-22,6%
Zysk (strata) netto 14 267,00 7 002,00
-50,9%
8 972,00
28,1%
4 135,00
-53,9%
Amortyzacja 8 373,00 5 117,00
-38,9%
2 198,00
-57,0%
1 587,00
-27,8%
Aktywa 131 138,00 171 216,00
30,6%
156 721,00
-8,5%
163 935,00
4,6%
Kapitał własny 115 109,00 122 111,00
6,1%
131 083,00
7,3%
135 457,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,67
6,0%
0,72
7,5%
0,74
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,04
-51,3%
0,05
28,9%
0,02
-53,1%