Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.12, godz. 07:41
kontakt
TELESTR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 792,00 12 170,00
-11,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 900,00 1 613,00
-44,4%
Zysk (strata) brutto 2 905,00 1 632,00
-43,8%
Zysk (strata) netto 2 318,00 1 265,00
-45,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 45 345,00 40 478,00
-10,7%
Kapitał własny 32 295,00 27 873,00
-13,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,36 10,19
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,74 0,46
-37,8%