Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:25
kontakt
OPENFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 22 635,00 10 685,00
-52,8%
5 570,00
-47,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 782,00 -80 373,00
---
-3 012,00
---
Zysk (strata) brutto -4 286,00 -83 023,00
---
-4 499,00
---
Zysk (strata) netto -4 286,00 -83 023,00
---
-4 499,00
---
Amortyzacja 2 077,00 1 903,00
-8,4%
140,00
-92,6%
Aktywa 175 083,00 108 796,00
-37,9%
111 931,00
2,9%
Kapitał własny -28 576,00 -111 598,00
---
-116 096,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,31 -9,00
---
-9,37
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,35 -6,70
---
-0,36
---