Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 06:35
kontakt
SATIS
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 941,00 2 815,00
45,0%
2 167,00
-23,0%
2 523,00
16,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -902,00 812,00
---
270 753,00
33 244,0%
-617,00
---
Zysk (strata) brutto -264 591,00 700,00
---
270 733,00
38 576,1%
-734,00
---
Zysk (strata) netto -260 967,00 700,00
---
270 733,00
38 576,1%
-734,00
---
Amortyzacja 80,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 142,00 2 091,00
83,1%
1 825,00
-12,7%
1 192,00
-34,7%
Kapitał własny -271 516,00 -270 816,00
---
-83,00
---
-817,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -23,34 -23,28
---
-0,01
---
-0,07
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -22,43 0,06
---
23,27
38 680,0%
-0,06
---