Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 16:28
kontakt
SATIS
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 944,00 911,00
-3,5%
1 271,00
39,5%
1 291,00
1,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -708,00 -106,00
---
271 144,00
---
-388,00
---
Zysk (strata) brutto -256 326,00 -98,00
---
271 513,00
---
-388,00
---
Zysk (strata) netto -252 702,00 -98,00
---
271 513,00
---
-388,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 169,00 1 300,00
11,2%
6 422,00
394,0%
1 700,00
-73,5%
Kapitał własny -270 115,00 -271 614,00
---
697,00
---
-471,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -23,22 -23,34
---
0,06
---
-0,04
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -21,72 -0,01
---
23,34
---
-0,03
---