Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 12:57
kontakt
MWTRADE
Roczne skonsolidowane
 2022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 283,00 711,00
-44,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 260,00 -3 294,00
---
Zysk (strata) brutto -1 804,00 -2 416,00
---
Zysk (strata) netto -1 769,00 -2 275,00
---
Amortyzacja 136,00 238,00
75,0%
Aktywa 36 834,00 29 271,00
-20,5%
Kapitał własny 29 448,00 26 612,00
-9,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,54 10,43
-9,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,69 -0,89
---