Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 09:35
kontakt
MWTRADE
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 237,00 562,00
-54,6%
451,00
-19,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -489,00 -1 537,00
---
-1 362,00
---
Zysk (strata) brutto -488,00 -1 425,00
---
-920,00
---
Zysk (strata) netto 148,00 -1 426,00
---
-941,00
---
Amortyzacja 52,00 39,00
-25,0%
110,00
182,1%
Aktywa 96 049,00 37 627,00
-60,8%
30 057,00
-20,1%
Kapitał własny 61 365,00 29 791,00
-51,5%
28 507,00
-4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,32 11,67
59,5%
11,17
-4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,56
---
-0,37
---