Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:27
kontakt
MWTRADE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 369,00 185,00
-49,9%
284,00
53,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -366,00 -697,00
---
-634,00
---
Zysk (strata) brutto -367,00 -681,00
---
-622,00
---
Zysk (strata) netto 142,00 -899,00
---
-631,00
---
Amortyzacja 26,00 20,00
-23,1%
17,00
-15,0%
Aktywa 82 748,00 69 018,00
-16,6%
38 637,00
-44,0%
Kapitał własny 61 507,00 60 608,00
-1,5%
30 606,00
-49,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,34 7,23
-1,5%
3,65
-49,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,11
---
-0,08
---