Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:33
kontakt
AUTOPARTN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 611 571,00 611 571,00
0,0%
586 752,00
-4,1%
640 043,00
9,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 63 391,00 63 391,00
0,0%
53 885,00
-15,0%
62 462,00
15,9%
Zysk (strata) brutto 61 153,00 61 153,00
0,0%
57 752,00
-5,6%
61 965,00
7,3%
Zysk (strata) netto 49 545,00 49 545,00
0,0%
47 076,00
-5,0%
50 569,00
7,4%
Amortyzacja 6 726,00 6 726,00
0,0%
6 821,00
1,4%
7 302,00
7,1%
Aktywa 1 058 924,00 1 058 924,00
0,0%
1 145 442,00
8,2%
1 305 914,00
14,0%
Kapitał własny 629 268,00 629 268,00
0,0%
676 344,00
7,5%
726 913,00
7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,82 4,82
0,0%
5,18
7,5%
5,56
7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,38
0,0%
0,36
-5,0%
0,39
7,5%