Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 16:25
kontakt
VOTUM
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 47 020,00 51 260,00
9,0%
73 881,00
44,1%
54 744,00
-25,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 347,00 18 043,00
237,4%
31 445,00
74,3%
28 190,00
-10,4%
Zysk (strata) brutto 5 125,00 14 878,00
190,3%
29 530,00
98,5%
30 472,00
3,2%
Zysk (strata) netto 4 964,00 12 791,00
157,7%
26 689,00
108,7%
29 079,00
9,0%
Amortyzacja 1 293,00 1 718,00
32,9%
1 725,00
0,4%
2 245,00
30,1%
Aktywa 86 533,00 99 724,00
15,2%
131 966,00
32,3%
148 795,00
12,8%
Kapitał własny 52 835,00 61 428,00
16,3%
77 190,00
25,7%
76 269,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,40 5,12
16,3%
6,43
25,7%
6,36
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,41 1,07
157,5%
2,22
108,6%
2,42
8,9%