Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 08:52
kontakt
VOTUM
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 89 914,00 133 071,00
48,0%
168 376,00
26,5%
168 376,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 621,00 52 189,00
1 341,3%
71 022,00
36,1%
71 022,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 3 279,00 51 462,00
1 469,4%
75 037,00
45,8%
75 037,00
0,0%
Zysk (strata) netto 2 088,00 42 712,00
1 945,6%
59 772,00
39,9%
59 772,00
0,0%
Amortyzacja 1 333,00 1 211,00
-9,2%
1 612,00
33,1%
1 612,00
0,0%
Aktywa 127 239,00 196 972,00
54,8%
368 511,00
87,1%
368 511,00
0,0%
Kapitał własny 61 756,00 106 556,00
72,5%
180 701,00
69,6%
180 701,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,15 8,88
72,6%
15,06
69,6%
15,06
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 3,56
1 945,4%
4,98
40,0%
4,98
0,0%