Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 17:53
kontakt
KREDYTIN
Półroczne skonsolidowane
 2019-09-302020-09-302021-09-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 61 247,00 82 935,00
35,4%
109 357,00
31,9%
103 175,00
-5,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 318,00 30 276,00
264,0%
46 360,00
53,1%
32 166,00
-30,6%
Zysk (strata) brutto -2 355,00 14 212,00
---
31 242,00
119,8%
19 713,00
-36,9%
Zysk (strata) netto -6 218,00 9 440,00
---
25 978,00
175,2%
14 586,00
-43,9%
Amortyzacja 3 303,00 3 414,00
3,4%
3 382,00
-0,9%
3 679,00
8,8%
Aktywa 819 932,00 720 129,00
-12,2%
740 807,00
2,9%
681 838,00
-8,0%
Kapitał własny 252 723,00 221 840,00
-12,2%
293 175,00
32,2%
321 219,00
9,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,60 17,20
-12,2%
22,73
32,2%
24,91
9,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,48 0,73
---
2,01
175,1%
1,13
-43,8%