Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 06:42
kontakt
KREDYTIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 680,00 23 532,00
41,1%
16 591,00
-29,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 211,00 3 618,00
---
-2 262,00
---
Zysk (strata) brutto -6 253,00 3 012,00
---
-3 003,00
---
Zysk (strata) netto -7 061,00 3 432,00
---
-2 362,00
---
Amortyzacja 950,00 841,00
-11,5%
801,00
-4,8%
Aktywa 435 427,00 374 703,00
-13,9%
374 670,00
-0,0%
Kapitał własny 72 063,00 75 094,00
4,2%
72 715,00
-3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,59 5,82
4,2%
5,64
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,55 0,27
---
-0,18
---