Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 20:29
kontakt
MAKARONPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 56 601,00 64 866,00
14,6%
66 339,00
2,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 888,00 2 281,00
-53,3%
4 077,00
78,7%
Zysk (strata) brutto 4 159,00 2 017,00
-51,5%
3 551,00
76,1%
Zysk (strata) netto 3 220,00 1 993,00
-38,1%
2 699,00
35,4%
Amortyzacja 1 562,00 1 568,00
0,4%
1 694,00
8,0%
Aktywa 199 268,00 195 318,00
-2,0%
196 069,00
0,4%
Kapitał własny 102 057,00 104 050,00
2,0%
106 749,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,24 9,42
2,0%
9,67
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,18
-38,0%
0,24
34,8%