Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 02:05
kontakt
MAKARONPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 72 213,00 81 936,00
13,5%
82 338,00
0,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 191,00 13 093,00
111,5%
9 342,00
-28,6%
Zysk (strata) brutto 5 970,00 12 764,00
113,8%
9 197,00
-27,9%
Zysk (strata) netto 4 973,00 10 215,00
105,4%
6 910,00
-32,4%
Amortyzacja 3 014,00 2 905,00
-3,6%
2 974,00
2,4%
Aktywa 224 580,00 218 524,00
-2,7%
220 926,00
1,1%
Kapitał własny 124 912,00 135 127,00
8,2%
142 038,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,31 12,24
8,2%
12,87
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,92
105,6%
0,63
-32,3%