Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 01:15
kontakt
MAKARONPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 72 213,00 81 936,00
13,5%
82 338,00
0,5%
77 254,00
-6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 191,00 13 093,00
111,5%
9 342,00
-28,6%
9 399,00
0,6%
Zysk (strata) brutto 5 970,00 12 764,00
113,8%
9 197,00
-27,9%
9 276,00
0,9%
Zysk (strata) netto 4 973,00 10 215,00
105,4%
6 910,00
-32,4%
7 352,00
6,4%
Amortyzacja 3 014,00 2 905,00
-3,6%
2 974,00
2,4%
3 106,00
4,4%
Aktywa 224 580,00 218 524,00
-2,7%
220 926,00
1,1%
239 065,00
8,2%
Kapitał własny 124 912,00 135 127,00
8,2%
142 038,00
5,1%
149 390,00
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,31 12,24
8,2%
12,87
5,1%
13,53
5,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,92
105,6%
0,63
-32,3%
0,67
6,4%