Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.13, godz. 07:29
kontakt
HELIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 58 216,00 115 154,00
97,8%
79 377,00
-31,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 080,00 10 654,00
161,1%
5 267,00
-50,6%
Zysk (strata) brutto 3 479,00 9 847,00
183,0%
3 803,00
-61,4%
Zysk (strata) netto 2 802,00 7 929,00
183,0%
3 059,00
-61,4%
Amortyzacja 858,00 857,00
-0,1%
880,00
2,7%
Aktywa 196 773,00 217 203,00
10,4%
230 041,00
5,9%
Kapitał własny 100 676,00 108 605,00
7,9%
111 664,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,14 21,72
7,9%
22,33
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,56 1,59
183,2%
0,61
-61,4%