Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:08
kontakt
HERKULES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 23 251,00 25 614,00
10,2%
25 770,00
0,6%
29 178,00
13,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 809,00 2 010,00
-65,4%
760,00
-62,2%
770,00
1,3%
Zysk (strata) brutto -3 280,00 789,00
---
-3 390,00
---
-2 335,00
---
Zysk (strata) netto -3 363,00 463,00
---
-3 701,00
---
-2 387,00
---
Amortyzacja 4 644,00 4 592,00
-1,1%
4 607,00
0,3%
4 598,00
-0,2%
Aktywa 288 491,00 289 196,00
0,2%
281 323,00
-2,7%
276 075,00
-1,9%
Kapitał własny 167 090,00 167 553,00
0,3%
163 852,00
-2,2%
161 465,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,90 4,91
0,3%
4,80
-2,2%
4,73
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 0,01
---
-0,11
---
-0,07
---