Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 05:40
kontakt
INC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 520,00 544,00
4,6%
410,00
-24,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 911,00 -694,00
---
-2 323,00
---
Zysk (strata) brutto 4 905,00 -1 270,00
---
-2 450,00
---
Zysk (strata) netto 3 851,00 -249,00
---
-2 070,00
---
Amortyzacja 125,00 104,00
-16,8%
120,00
15,4%
Aktywa 29 357,00 33 912,00
15,5%
30 150,00
-11,1%
Kapitał własny 25 708,00 25 459,00
-1,0%
23 389,00
-8,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 42,69 42,28
-1,0%
38,84
-8,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,40 -0,41
---
-3,44
---