Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 20:08
kontakt
WIRTUALNA
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 871,00 -7 449,00
---
84 742,00
---
-8 272,00
---
Zysk (strata) brutto -40 957,00 42 662,00
---
89 180,00
109,0%
84 193,00
-5,6%
Zysk (strata) netto -40 968,00 42 662,00
---
42 662,00
0,0%
83 765,00
96,3%
Amortyzacja 8,00 3,00
-62,5%
3,00
0,0%
1,00
-66,7%
Aktywa 464 989,00 420 493,00
-9,6%
420 493,00
0,0%
462 364,00
10,0%
Kapitał własny 383 957,00 384 494,00
0,1%
384 494,00
0,0%
431 140,00
12,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - 13,15
---
13,15
0,0%
14,72
12,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - 1,46
---
1,46
0,0%
2,86
96,0%