Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.23, godz. 03:10
kontakt
WIRTUALNA
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 260 827,00 397 113,00
52,3%
479 764,00
20,8%
670 016,00
39,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 933,00 93 254,00
201,5%
110 036,00
18,0%
97 265,00
-11,6%
Zysk (strata) brutto 20 663,00 88 570,00
328,6%
116 132,00
31,1%
72 461,00
-37,6%
Zysk (strata) netto 14 018,00 67 593,00
382,2%
89 230,00
32,0%
46 283,00
-48,1%
Amortyzacja 43 406,00 41 499,00
-4,4%
47 294,00
14,0%
78 239,00
65,4%
Aktywa 1 153 102,00 1 181 346,00
2,4%
1 399 413,00
18,5%
2 148 732,00
53,5%
Kapitał własny 519 689,00 613 188,00
18,0%
779 761,00
27,2%
848 521,00
8,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,87 20,98
17,4%
26,64
27,0%
28,96
8,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 2,31
379,9%
3,05
31,8%
1,58
-48,2%