Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 10:26
kontakt
WIRTUALNA
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 265,00 -3 712,00
---
-4 261,00
---
Zysk (strata) brutto 64 736,00 -20 584,00
---
46 127,00
---
Zysk (strata) netto 64 736,00 -20 584,00
---
46 128,00
---
Amortyzacja 2,00 1,00
-50,0%
0,00
---
Aktywa 445 410,00 391 144,00
-12,2%
501 580,00
28,2%
Kapitał własny 406 711,00 325 697,00
-19,9%
403 911,00
24,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,92 11,13
-20,0%
13,79
23,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,22 -0,70
---
1,58
---