Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.12, godz. 08:24
kontakt
PRYMUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 661,00 12 184,00
-3,8%
20 204,00
65,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 335,00 1 293,00
-3,1%
1 445,00
11,8%
Zysk (strata) brutto 1 626,00 1 291,00
-20,6%
1 429,00
10,7%
Zysk (strata) netto 1 333,00 990,00
-25,7%
1 128,00
13,9%
Amortyzacja 17,00 17,00
0,0%
24,00
41,2%
Aktywa 35 454,00 35 693,00
0,7%
46 220,00
29,5%
Kapitał własny 25 874,00 26 324,00
1,7%
27 452,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,72 2,77
1,7%
2,89
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,10
-25,7%
0,12
14,4%