Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 05:53
kontakt
ESKIMOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15 721,00 23 634,00
50,3%
17 460,00
-26,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 340,00 624,00
83,5%
1 611,00
158,2%
Zysk (strata) brutto 37,00 162,00
337,8%
1 454,00
797,5%
Zysk (strata) netto 37,00 162,00
337,8%
1 454,00
797,5%
Amortyzacja 466,00 473,00
1,5%
465,00
-1,7%
Aktywa 55 741,00 48 389,00
-13,2%
43 027,00
-11,1%
Kapitał własny -28 270,00 -76 591,00
---
-75 137,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,37 -3,71
---
-3,64
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
300,0%
0,07
775,0%