Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 19:54
kontakt
IDMSA
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 368,00 1 368,00
0,0%
246,00
-82,0%
623,00
153,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 544,00 234,00
-57,0%
-198,00
---
646,00
---
Zysk (strata) brutto -1 748,00 -2 523,00
---
99,00
---
-1 478,00
---
Zysk (strata) netto -1 748,00 -2 523,00
---
99,00
---
-1 478,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 745,00 5 656,00
-1,5%
4 153,00
-26,6%
3 278,00
-21,1%
Kapitał własny 478,00 -297,00
---
628,00
---
-851,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
0,01
27,3%
-0,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,04
---
0,00
---
-0,03
---