Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 19:41
kontakt
IDMSA
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 288,00 186,00
-35,4%
176,00
-5,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 185,00 494,00
167,0%
-610,00
---
Zysk (strata) brutto 187,00 -762,00
---
-959,00
---
Zysk (strata) netto 187,00 -762,00
---
-959,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 876,00 4 366,00
-25,7%
3 282,00
-24,8%
Kapitał własny 2 413,00 -234,00
---
-331,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,00
---
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,02
---
-0,02
---