Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 20:09
kontakt
IDMSA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 43,00 71,00
65,1%
10,00
-85,9%
166,00
1 560,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -311,00 -323,00
---
-326,00
---
-284,00
---
Zysk (strata) brutto 918,00 3,00
-99,7%
70,00
2 233,3%
-1 029,00
---
Zysk (strata) netto 918,00 3,00
-99,7%
70,00
2 233,3%
-1 029,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 203,00 4 153,00
-1,2%
4 051,00
-2,5%
3 282,00
-19,0%
Kapitał własny 625,00 628,00
0,5%
698,00
11,1%
-331,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
0,02
7,1%
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
---
0,00
---
-0,02
---