Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 08:54
kontakt
WIELTON
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 814 577,00 1 308 353,00
60,6%
1 636 168,00
25,1%
1 701 186,00
4,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 868,00 59 378,00
---
62 210,00
4,8%
70 144,00
12,8%
Zysk (strata) brutto -16 268,00 52 032,00
---
82 476,00
58,5%
68 856,00
-16,5%
Zysk (strata) netto 1 368,00 40 115,00
2 832,4%
83 978,00
109,3%
54 190,00
-35,5%
Amortyzacja 28 627,00 32 203,00
12,5%
35 410,00
10,0%
38 389,00
8,4%
Aktywa 1 363 369,00 1 740 149,00
27,6%
2 182 041,00
25,4%
2 126 899,00
-2,5%
Kapitał własny 378 725,00 429 836,00
13,5%
506 526,00
17,8%
582 565,00
15,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,27 7,12
13,5%
8,39
17,9%
9,65
15,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,66
2 787,0%
1,39
109,5%
0,90
-35,4%