Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:57
kontakt
WIELTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 402 604,00 418 926,00
4,1%
462 039,00
10,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 778,00 8 673,00
-37,1%
22 608,00
160,7%
Zysk (strata) brutto 9 044,00 2 247,00
-75,2%
24 708,00
999,6%
Zysk (strata) netto 6 777,00 1 558,00
-77,0%
20 369,00
1 207,4%
Amortyzacja 7 937,00 7 984,00
0,6%
7 559,00
-5,3%
Aktywa 1 247 065,00 1 270 094,00
1,8%
1 445 799,00
13,8%
Kapitał własny 369 960,00 372 898,00
0,8%
392 570,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,13 6,18
0,8%
6,50
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,03
-76,8%
0,34
1 196,2%