Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 08:19
kontakt
KOMPUTRON
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-09-302021-09-302022-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 575 062,00 762 511,00
32,6%
843 377,00
10,6%
735 170,00
-12,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 463,00 10 101,00
35,3%
6 741,00
-33,3%
-7 872,00
---
Zysk (strata) brutto 6 054,00 5 888,00
-2,7%
13 274,00
125,4%
-10 238,00
---
Zysk (strata) netto 5 776,00 3 804,00
-34,1%
10 584,00
178,2%
-8 255,00
---
Amortyzacja 7 389,00 6 780,00
-8,2%
7 264,00
7,1%
8 684,00
19,5%
Aktywa 433 043,00 437 927,00
1,1%
476 196,00
8,7%
443 904,00
-6,8%
Kapitał własny 71 628,00 79 979,00
11,7%
100 306,00
25,4%
235 182,00
134,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,31 8,17
11,7%
10,24
25,4%
24,01
134,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,59 0,39
-34,2%
1,08
178,6%
-0,84
---