Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 19:00
kontakt
DEVELIA
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 447 947,00 447 947,00
0,0%
557 339,00
24,4%
557 339,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 41 487,00 41 487,00
0,0%
115 791,00
179,1%
115 791,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 167 354,00 167 354,00
0,0%
318 117,00
90,1%
318 117,00
0,0%
Zysk (strata) netto 157 843,00 157 843,00
0,0%
296 698,00
88,0%
296 698,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 373 278,00 2 373 278,00
0,0%
2 485 987,00
4,7%
2 485 987,00
0,0%
Kapitał własny 1 129 605,00 1 129 605,00
0,0%
1 228 017,00
8,7%
1 228 017,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,52 2,52
0,0%
2,74
8,7%
2,74
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,35
0,0%
0,66
87,8%
0,66
0,0%