Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:35
kontakt
DEVELIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 43 601,00 171 730,00
293,9%
110 708,00
-35,5%
42 495,00
-61,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 822,00 19 829,00
---
3 664,00
-81,5%
-3 006,00
---
Zysk (strata) brutto 53 980,00 23 563,00
-56,3%
40 046,00
70,0%
84 559,00
111,2%
Zysk (strata) netto 54 195,00 19 854,00
-63,4%
37 702,00
89,9%
84 894,00
125,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 180 048,00 2 079 862,00
-4,6%
2 373 278,00
14,1%
2 530 212,00
6,6%
Kapitał własny 1 067 741,00 1 087 594,00
1,9%
1 129 605,00
3,9%
1 217 405,00
7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,39 2,43
1,8%
2,52
3,9%
2,72
7,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,04
-63,6%
0,08
90,9%
0,19
126,2%