Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 03:15
kontakt
IPOPEMA
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 932,00 20 443,00
36,9%
31 704,00
55,1%
24 251,00
-23,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 329,00 2 263,00
587,8%
5 309,00
134,6%
903,00
-83,0%
Zysk (strata) brutto 222,00 380,00
71,2%
3 550,00
834,2%
-284,00
---
Zysk (strata) netto 478,00 391,00
-18,2%
2 895,00
640,4%
-305,00
---
Amortyzacja 620,00 504,00
-18,7%
428,00
-15,1%
430,00
0,5%
Aktywa 208 381,00 212 171,00
1,8%
437 576,00
106,2%
238 598,00
-45,5%
Kapitał własny 56 792,00 56 854,00
0,1%
59 607,00
4,8%
56 581,00
-5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,90 1,90
0,1%
1,99
4,8%
1,89
-5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-18,8%
0,10
646,2%
-0,01
---