Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 15:46
kontakt
EUROCASH
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24 852 241,00 25 398 596,00
2,2%
26 281 431,00
3,5%
30 857 665,00
17,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 244 522,00 231 715,00
-5,2%
97 530,00
-57,9%
403 731,00
314,0%
Zysk (strata) brutto 113 423,00 89 206,00
-21,4%
-940,00
---
182 588,00
---
Zysk (strata) netto 69 862,00 43 095,00
-38,3%
-113 572,00
---
67 110,00
---
Amortyzacja 549 557,00 553 511,00
0,7%
610 632,00
10,3%
596 570,00
-2,3%
Aktywa 7 885 006,00 8 065 789,00
2,3%
8 487 299,00
5,2%
8 669 823,00
2,2%
Kapitał własny 896 982,00 916 407,00
2,2%
699 121,00
-23,7%
710 224,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,45 6,58
2,2%
5,02
-23,7%
5,10
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,50 0,31
-38,2%
-0,82
---
0,48
---