Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 04:42
kontakt
EUROCASH
Kwartalne skonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 838 764,00 8 268 351,00
5,5%
8 222 659,00
-0,6%
7 588 396,00
-7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 104 478,00 132 061,00
26,4%
165 531,00
25,3%
14 156,00
-91,4%
Zysk (strata) brutto 51 813,00 60 065,00
15,9%
109 919,00
83,0%
-47 678,00
---
Zysk (strata) netto 15 105,00 34 069,00
125,5%
69 642,00
104,4%
-51 644,00
---
Amortyzacja 151 841,00 152 829,00
0,7%
142 540,00
-6,7%
151 328,00
6,2%
Aktywa 8 669 414,00 8 523 671,00
-1,7%
8 669 823,00
1,7%
8 539 168,00
-1,5%
Kapitał własny 648 943,00 690 081,00
6,3%
710 224,00
2,9%
724 241,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,66 4,96
6,3%
5,10
2,9%
5,20
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,24
124,8%
0,50
104,1%
-0,37
---