Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:43
kontakt
S4E
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 41 962,00 50 359,00
20,0%
56 849,00
12,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 527,00 501,00
-4,9%
2 915,00
481,8%
Zysk (strata) brutto 401,00 407,00
1,5%
2 526,00
520,6%
Zysk (strata) netto 251,00 306,00
21,9%
1 991,00
550,7%
Amortyzacja 404,00 307,00
-24,0%
252,00
-17,9%
Aktywa 53 990,00 71 215,00
31,9%
85 305,00
19,8%
Kapitał własny 5 333,00 5 640,00
5,8%
9 632,00
70,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,07 3,25
5,8%
5,54
70,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,18
22,2%
1,15
551,1%