Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 07:59
kontakt
S4E
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 74 428,00 163 083,00
119,1%
87 969,00
-46,1%
90 301,00
2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 027,00 1 482,00
44,3%
980,00
-33,9%
4 710,00
380,6%
Zysk (strata) brutto 1 537,00 1 500,00
-2,4%
606,00
-59,6%
4 715,00
678,1%
Zysk (strata) netto 1 328,00 1 288,00
-3,0%
479,00
-62,8%
3 751,00
683,1%
Amortyzacja 287,00 302,00
5,2%
250,00
-17,2%
283,00
13,2%
Aktywa 123 500,00 231 849,00
87,7%
125 482,00
-45,9%
163 901,00
30,6%
Kapitał własny 12 723,00 14 011,00
10,1%
14 490,00
3,4%
18 241,00
25,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,32 8,06
10,1%
8,34
3,4%
10,50
25,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,74
-3,0%
0,28
-62,8%
2,16
682,2%