Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 17:34
kontakt
KGL
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 183 740,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 632,00
Zysk (strata) brutto 7 637,00
Zysk (strata) netto 5 752,00
Amortyzacja 10 741,00
Aktywa 302 276,00
Kapitał własny 126 637,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,69
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,80