Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 22:52
kontakt
KGL
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 183 740,00 277 176,00
50,9%
349 543,00
26,1%
282 838,00
-19,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 632,00 10 489,00
-9,8%
5 714,00
-45,5%
17 588,00
207,8%
Zysk (strata) brutto 7 637,00 9 745,00
27,6%
-2 398,00
---
11 601,00
---
Zysk (strata) netto 5 750,00 8 021,00
39,5%
-1 914,00
---
9 318,00
---
Amortyzacja 10 741,00 12 655,00
17,8%
13 636,00
7,8%
13 735,00
0,7%
Aktywa 302 276,00 402 927,00
33,3%
417 637,00
3,7%
374 835,00
-10,2%
Kapitał własny 126 636,00 137 273,00
8,4%
132 228,00
-3,7%
126 310,00
-4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,69 19,40
9,7%
18,68
-3,7%
17,85
-4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,80 1,13
41,1%
-0,27
---
1,32
---